دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 15 | تعداد کل بازدید های مطالب: 6,866 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ -

دکتور. عباس کاظمی

دکتور. عباس کاظمی التخصص الدقیق فی الجراحه التجمیلیه والترمیمیه لدی دکتور کاظمی خبره عشرین عامًا فی الجراحه التجمیلیه و البلاستیکیه والترمیمیه والوجه والفکین والشفه المشقوقه وجراحه الحنک المشقوق.  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ -

دکتور. محمد رضا اخوندی نسب

دکتور. محمد رضا اخوندی نسب التخصص الدقیق فی الجراحه التجمیلیه والترمیمیه لدی الدکتور أخونیناساب خبره خمسه عشر عامًا فی مجال الجراحه التجمیلیه والبلاستیکیه وجراحه الید والجراحه المجهریه وتحویل الجنس وشلل فی الوجه و الجراحه الغضدیه.  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ -

دکتور. سیماک فرخ فرقانی

دکتور. سیماک فرخ فرقانی التخصص الدقیق فی الجراحه التجمیلیه والترمیمیه لدی دکتور سیماک فاروق خبره حوالی ست سنوات فی الجراحه التجمیلیه وجراحه الید والجراحه المجهریه وجراحه الوجه والعظام.  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ -

دکتور. یوسف الشفائی

دکتور. یوسف الشفائی التخصص الدقیق فی الجراحه التجمیلیه والترمیمیه.  لدی الدکتور شافعی خبره 6 سنوات فی الجراحه التجمیلیه وجراحه الید والجراحه المجهریه وجراحه الوجه والشرایین.  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ -

دکتور. فرهاد حافظی

التخصص الدقیق فی الجراحه التجمیلیه والترمیمیه لدی الدکتور حافظ خبره 25 عامًا فی الجراحه التجمیلیه والبلاستیکیه والترمیمیه والوجهیه. لقد تدربه فی إنجلترا.

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ -

دکتور. نوراحمد لطیفی

دکتور. نوراحمد  لطیفی التخصص الدقیق فی الجراحه التجمیلیه والترمیمیه لدی الدکتور لطیف خبره ثلاثین عامًا فی الجراحه التجمیلیه والترمیمیه وجراحه الید والوجه والفکین والشفه المشقوقه والجراحه التجمیلیه المشقوقه.

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ -

دکتور. حسین أکبری

دکتور. حسین أکبری التخصص الدقیق فی الجراحه التجمیلیه والترمیمیه لدی الدکتور أکبری خبره 20 عامًا فی الجراحه التجمیلیه والترمیمیه وجراحه الید والجراحه العضدیه.

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ -

دکتور. کامران أسدی

التخصص الدقیق فی الجراحه التجمیلیه والترمیمیه لدی الدکتور أسدی خبره 15 عامًا فی الجراحه التجمیلیه والترمیمیه وجراحه الوجه. وهو أستاذ مشارک فی جامعه إیران للعلوم الطبیه.

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ -

دکتور. محمد جواد فاطمی

التخصص الدقیق فی الجراحه التجمیلیه والترمیمیه. لدی دکتور فاطمی خمسه وعشرون عامًا من الخبره فی الجراحه التجمیلیه والبلاستیکه والترمیمیه والجراحه المجهریه للید وجراحه الوجه.

img_yw_news
پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ -

شدالوجه

img_yw_news
پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ -

تکبیر الخدود

img_yw_news
پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ -

شد الحاجب العلوی

img_yw_news
پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ -

جراحه تکبیر الذقن

img_yw_news
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ -

عملیه الانف

img_yw_news
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ -

شفط الدهون